โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
   
Username
Password
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน ?

 
คำค้น
 
ค้นหาในหมวด :  
วารสาร หนังสือ นิตยสาร
 
   


Visitor Counter
0000309523
  กำลังใช้งานอยู่ : 5 คน

 

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
JW Player goes here
แนะนำระบบ e-Service

JW Player goes here
ข้อกำหนดในการขอใช้บริการจดแจ้งการพิมพ์

JW Player goes here
ขั้นตอนการเตรียมหลักฐานในการจดแจ้งการพิมพ์

JW Player goes here
หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN และ CIP

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการจดแจ้งการพิมพ์ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจดแจ้งการพิมพ์ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอรับใบแทนจดแจ้งการพิมพ์ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอเลข ISSN ใหม่ ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอแก้ไขเลข ISSN ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอยกเลิกเลข ISSN ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอเลข ISBN และ CIP ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอแก้ไขเลข ISBN ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอยกเลิกเลข ISBN ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการขอ CIP ผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านระบบ e-Serviec

JW Player goes here
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการแจ้งการชำระเงิน ผ่านระบบ e-ServiecCopyright 2554 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ - All Right Reserved